Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: nhận diện sđt khách hàng

iClick cung cấp Dịch vụ nhận diện số điện thoại khách hàng truy cập website

Bạn đổ một số tiền lớn để marketing mà khách hàng vào website rồi lại đi ra. Các hình thức marketing phổ thông thường chỉ đem khách hàng đến website bạn, còn đối với dịch vụ nhận diện SĐT khách hàng sẽ thu thập được SĐT người đang xem website từ đó bạn có thể triển khai tele-marketing, sms marketing hoặc các chiến lược khác...

Tác giả: quanly | Lúc: 24/12/16 11:51 | Lần sửa cuối: 24/12/16 11:51