Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: paypal

Nhận thanh toán từ MoMo và ZaloPay

iClick thông báo bổ sung nhận thanh toán qua MoMo và ZaloPay. Chúng tôi khuyến kích bạn sử dụng những hình thức thanh toán này vì chuyển tiền tới ngay, không tốn phí chuyển khoản và dễ dàng thực hiện chuyển tiền. Số tiền bạn chuyển được iClick tính đúng 100%.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/09/18 11:12 | Lần sửa cuối: 26/09/18 11:12

Nút rút tiền (withdraw) của Paypal bị mất trong giao diện mới?

Trong giao diện mới của Paypal bạn không tìm được nút rút tiền (withdraw)?

Tác giả: quanly | Lúc: 14/06/16 15:00 | Lần sửa cuối: 14/06/16 15:00