Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm bulk share google drive

Lọc email chết trước khi gửi email marketing

Hướng dẫn lọc email chết ra khỏi danh sách email trước khi tiến hàng gửi email marketing bằng các công cụ của iClick. Phần mềm Verify Email iClick là công cụ lọc email sống chết, tồn tại chính xác, nhanh chóng, dễ dàng.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/05/18 16:05 | Lần sửa cuối: 28/05/18 16:05

Cập nhật phần mềm Bulk Share Google Drive phiên bản 1.0.9.8

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.0.9.8 cho phần mềm Bulk Share Google Drive. Bạn nên gỡ bản cũ ra và tải bản mới về cài đặt lại thay vì update bình thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/03/18 13:47 | Lần sửa cuối: 30/03/18 13:47

Đặt tiêu đề khi gửi email bằng phần mềm Bulk Share Google Drive

Hướng dẫn đặt tiêu đề cho email gửi đi bằng phần mềm Bulk Share Google Drive. Thủ thuật đặt tên file như tiều đề của email.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/18 22:55 | Lần sửa cuối: 29/03/18 22:55

Hướng dẫn tạo Project để gửi email bằng phần mềm Bulk Share Google Drive

Hướng dẫn tạo project trên Google Console, kích hoạt API Drive, tạo Client ID và tải file JSON về nhập vào phần mềm Bulk Share Google Drive để gửi email.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/18 11:24 | Lần sửa cuối: 29/03/18 11:24

Cách chuyển phần mềm Gmail Marketing lên VPS

Phần mềm Gmail Marketing hay BulkShare Google Drive khi gửi email với SLL thì thường tốn rất nhiều thời gian vì vậy việc cắm chạy trên VPS rất tiện lợi cho việc chạy liên tục 24/7.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/04/17 17:19 | Lần sửa cuối: 15/04/17 17:19

Gặp lỗi không kết nối được Google+ khi khai báo xác thực trong phần mềm Bulk Share Google Drive iClick

Khi khai báo xác thực trong phần mềm Bulk Share Google Drive thì gặp lỗi không kết nối được tới Google+. Vì sao sử dụng Drive mà lại liên quan tới Google+? Cách xử lý như thế nào?

Tác giả: quanly | Lúc: 06/02/17 21:19 | Lần sửa cuối: 06/02/17 21:19

Tạo project trên Google Console, đăng ký sử dụng Google API, tạo xác nhận credential và download file client_id.json

Hướng dẫn chi tiết các bước để tham gia Google Console, xác thực, token, secret id, ... xác thực google account trong phần mềm bulk share google drive...

Tác giả: quanly | Lúc: 28/12/16 17:08 | Lần sửa cuối: 28/12/16 17:08