Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm chốt đơn hàng trên live

Quản lý kho trong phần mềm Livestream Pro

Video hướng dẫn quản lý kho trong phần mềm chốt đơn Livestream Pro: xuất, nhập, tồn kho.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18

Phần mềm bổ trợ chốt đơn Livestream Pro trên điện thoại

Video hướng dẫn sử dụng app chốt đơn livestream trên điện thoại android bổ trợ cho phần mềm chốt đơn Livestream Pro trên máy tính

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18

Hướng dẫn cài đặt lại phần mềm chốt đơn Livestream Pro

Video hướng dẫn cài đặt lại phần mềm chốt đơn Livestrream Pro khi gặp lỗi hoặc bị mất. Lưu ý chỉ cài đặt lại khi đã cài đặt SQL trước đó.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18