Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm chuyển số điện thoại

Phần mềm đổi đầu số điện thoại hàng loạt

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Lọc SĐT để đổi đầu số điện thoại 11 số sang 10 số. Phần mềm hỗ trợ bạn đổi hàng loạt, đổi danh sách SĐT, đổi từ file Excel,...

Tác giả: quanly | Lúc: 21/09/18 11:03 | Lần sửa cuối: 21/09/18 11:03

Phiên bản 1.0.9.7 phần mềm Lọc Số Điện Thoại

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.0.9.7 cho phần mềm Lọc Số Điện Thoại. Bản mới có đổi đầu số điện thoại, lọc nhanh theo mạng điện thoại, bổ sụng đầu số điện thoại cố định (số điện thoại bàn).

Tác giả: quanly | Lúc: 20/09/18 14:41 | Lần sửa cuối: 20/09/18 14:41