Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm đăng tin wordpress

Cập nhật post forum 1.0.8.2 - Thư kêu gọi mọi người góp sức xây dựng hệ thống site vệ tinh iClick

Nội dung chi tiết nhưng thay đổi và bổ sung trong post forum iClick 1.0.8.2

Tác giả: quanly | Lúc: 07/10/16 09:45 | Lần sửa cuối: 07/10/16 09:45

Gia hạn sử dụng phần mềm đăng tin Post Forum iClick đến 30/9/2016

Nâng cấp hoặc cài đặt phiên bản mới nhất Post Forum iClick để tiếp tục sử dụng thử nghiệm đến ngày 30/9/2016. Đầu tháng 10 phần mềm này chính thức vào hoạt động và chỉ dành riêng cho thành viên có đóng phí iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/09/16 17:13 | Lần sửa cuối: 06/09/16 17:13

Cập nhật Post Forum iClick phiên bản 1.0.7.9

Chi tiết sửa lỗi và cập nhật Post Forum iClick phiên bản 1.0.7.9.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/08/16 10:30 | Lần sửa cuối: 09/08/16 10:30

Phần mềm đăng bài lên Wordpress

Phần mềm đăng bài miễn phí lên wordpress, blogspot và các web 2.0 khác - Post Forum iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/08/16 10:38 | Lần sửa cuối: 06/08/16 10:38