Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm đăng tin

Gia hạn sử dụng phần mềm đăng tin Post Forum iClick đến 30/9/2016

Nâng cấp hoặc cài đặt phiên bản mới nhất Post Forum iClick để tiếp tục sử dụng thử nghiệm đến ngày 30/9/2016. Đầu tháng 10 phần mềm này chính thức vào hoạt động và chỉ dành riêng cho thành viên có đóng phí iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/09/16 17:13 | Lần sửa cuối: 06/09/16 17:13

Cập nhật Post Forum iClick phiên bản 1.0.7.9

Chi tiết sửa lỗi và cập nhật Post Forum iClick phiên bản 1.0.7.9.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/08/16 10:30 | Lần sửa cuối: 09/08/16 10:30

Hướng dẫn thêm Blog WordPress vào Post Forum iClick để đăng bài tự động

Hướng dẫn thêm blog wordpress hoặc website dạng wordpress vào Post Forum để đăng bài tự động. Với Post Forum iClick bạn có thể đăng dễ dàng lên hàng trăng Blog WordPress và website dạng WordPress.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/08/16 18:32 | Lần sửa cuối: 04/08/16 18:32

Hướng dẫn tải, cài đặt, gỡ cài đặt Post Forum iClick

Hướng dẫn chi tiết tải về, cài đặt, gỡ cài đặt phần mềm đăng tin Post Forum iClick. Post Forum iClick phần mềm đi link, đăng tin diễn đàn, blog, web 2.0 chất lượng nhất.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/08/16 13:28 | Lần sửa cuối: 04/08/16 13:28

Hướng dẫn xác định forum dạng Xenforo và cách thêm forum Xenforo vào Post Forum iClick để đăng bài

Hướng dẫn chi tiết các thêm forum xenforo và Post Forum iClick. Các bước đó là :nhận biết forum xenforo sau đó khai báo với PFI, lấy chuyên mục, đăng thử.

Tác giả: quanly | Lúc: 31/07/16 21:58 | Lần sửa cuối: 31/07/16 21:58

Hướng dẫn thêm Blogspot vào Post Forum iClick để đăng bài

Hướng dẫn 3 bước đơn giản để thêm một Blogspot vào Post Forum iClick để có thể đăng bài lên. Post Forum iClick - phần mềm đăng tin lên forum, web 2.0 tốt nhất.

Tác giả: quanly | Lúc: 31/07/16 21:55 | Lần sửa cuối: 31/07/16 21:55

IClick tạm ngưng nhận đăng bài Post Forum để bảo trì và xây dựng Post Forum ver 2.0

iClick đang tạm ngưng nhận đăng bài để xây dựng Post Forum mới với hệt thống chất lượng hơn và chức năng mới là người dùng có thể tự đăng bài.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/06/16 08:43 | Lần sửa cuối: 03/06/16 08:43