Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm gửi tin nhắn quảng cáo

Phần mềm gửi tin nhắn SMS Marketing iClick phiên bản 1.0.8.5

Nâng cấp phần mềm gửi tin nhắn, quản lý tin nhắn, cuộc gọi, danh bạ điện thoại trên máy tính phiên bản 1.0.8.5. Sử dụng .NET 4.0, thay đổi về giao diện và fix một số lỗi nhỏ.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/05/17 21:54 | Lần sửa cuối: 03/05/17 21:54

Cập nhật phần mềm gửi tin nhắn SMS Marketing iClick 1.0.7.9

Phiên bản 1.0.7.9 của phần mềm gửi tin nhắn SMS Marketing iClick là phiên bản bắt đầu tính phí của iClick - Đóng phí để sản phẩm được tốt hơn. Ngoài ra trong phiên bản này iClick hoàn thiện hơn về chức năng của các phiên bản trước và sửa một số lỗi nhỏ tồn đóng trong phần mềm. Xem thêm để biết chi tiết.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/11/16 21:53 | Lần sửa cuối: 21/11/16 21:53