Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm gửi tin nhắn sms pro

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 3

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 3: Hướng dẫn copy chiến dịch, Sửa chi tiết chiến dịch trên phần mềm và tên app điện thoại.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 2

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 2: Hướng dẫn lên lịch gửi tin nhắn hàng loạt, tự động cho danh sách số điện thoại nhập từ file excel. Hướng dẫn cá nhân hoá nội dụng. Sắp xếp SIM gửi tin nhắn.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/21 22:18 | Lần sửa cuối: 29/03/21 22:18

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro - Phần 1

Video hướng Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro phần 1: cài đặt phần mềm, cài đặt app, đăng nhập, lên chiến dịch... những bước đầu tiên khi sử dụng phần mềm gửi tin nhắn SMS Pro

Tác giả: quanly | Lúc: 24/03/21 09:57 | Lần sửa cuối: 24/03/21 09:57