Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm lấy tin rao bất động sản

Hướng dẫn chọn link để quét dữ liệu phần mềm Scan Web Pro

Hướng dẫn chọn link quét các kết quả cần lấy thông tin trong phần mềm Scan Web Pro. Bạn thực hiện tìm kiếm trên trang web sau đó copy link kết quả vào phần mềm để bắt đầu lấy.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/04/18 19:09 | Lần sửa cuối: 16/04/18 19:09