Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm quản lý liên lạc

Phần mềm quản lý tin nhắn và cuộc gọi điện thoại

Bạn cần một phần mềm để quản lý, tìm kiếm, lưu trữ, ... tin nhắn trên điện thoại, cuộc gọi, danh bạ, liên lạc thì sự lựa chọn SMS Marketing iClick là hợp lý nhất. Phần mềm đơn giản, miễn phí, bảo mật, an toàn .... hãy trải nghiệm ngay.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/08/16 13:28 | Lần sửa cuối: 26/08/16 13:28