Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm quản lý tin nhắn

Phần mềm gửi tin nhắn SMS Marketing iClick phiên bản 1.0.8.5

Nâng cấp phần mềm gửi tin nhắn, quản lý tin nhắn, cuộc gọi, danh bạ điện thoại trên máy tính phiên bản 1.0.8.5. Sử dụng .NET 4.0, thay đổi về giao diện và fix một số lỗi nhỏ.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/05/17 21:54 | Lần sửa cuối: 03/05/17 21:54

Phần mềm quản lý tin nhắn và cuộc gọi điện thoại

Bạn cần một phần mềm để quản lý, tìm kiếm, lưu trữ, ... tin nhắn trên điện thoại, cuộc gọi, danh bạ, liên lạc thì sự lựa chọn SMS Marketing iClick là hợp lý nhất. Phần mềm đơn giản, miễn phí, bảo mật, an toàn .... hãy trải nghiệm ngay.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/08/16 13:28 | Lần sửa cuối: 26/08/16 13:28

Phần mềm đọc và nhắn tin điện thoại trên máy tính

Phần mềm trên máy tính đọc tin nhắn trên điện thoại Android và nhắn tin với bàn phím và chuột tiện lợi và nhanh chóng hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/08/16 13:21 | Lần sửa cuối: 26/08/16 13:21

Hướng dẫn kết nối SMS Marketing iClick với điện thoại Android

Tác giả: quanly | Lúc: 11/08/16 00:02 | Lần sửa cuối: 11/08/16 00:02