Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm quét sđt

Nâng cấp phần mềm Scan Web Pro phiên bản 1.1.1.9

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.1.9 phần mềm Scan Web Pro. Phiên bản mới nổi bật với tính năng lấy dữ liệu ngay khi quét link không cần vào trang chi tiết nữa. Để update bạn nên gỡ phiên bản hiện tại ra sau đó tải bản mới về cài đặt.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/03/19 23:37 | Lần sửa cuối: 13/03/19 23:37

Cập nhật phần mềm Scan Web Pro phiên bản 1.1.0.1

Chi tiết nội dung cập nhập phần mềm lấy dữ liệu hiển thị trên Website: Scan Web Pro phiên bản 1.1.0.1. Phần mềm hoàn thiện hơn, lấy được dữ liệu hơn, lấy được nhiều website hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/05/18 10:59 | Lần sửa cuối: 15/05/18 10:59

Lọc SĐT từ văn bản có chứa nhiều SĐT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Lọc SĐT của iClick để lọc SĐT từ một văn bản có chứa nhiều SĐT.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/01/18 01:08 | Lần sửa cuối: 11/01/18 01:08

Regex pattern lấy SĐT

Tác giả: quanly | Lúc: 10/01/18 21:43 | Lần sửa cuối: 10/01/18 21:43