Có 12 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm tăng sub

Phần mềm Seo Youtube, Google Maps phiên bản 1.1.4.9

Chi tiết thay đổi sửa lỗi phần mềm Seo Youtube, Google Maps phiên bản 1.1.4.9.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/01/20 15:32 | Lần sửa cuối: 15/01/20 15:32

Mở lại phần mềm SEO Youtube & Google Maps vào ngày 15/08/2019

Sau hơn 1 tháng bảo trì này phần mềm Seo Youtube và Google Maps đã mở lại với phiên bản 1.1.4.0. Xin mời các bạn quay trở lại sử dụng phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/08/19 09:08 | Lần sửa cuối: 16/08/19 09:08

Thống kê lượt đăng ký Youtube

Phân tích thống kê lượt đăng ký của kênh Youtube để đưa ra đánh giá về sự phát triển của kênh, nguyên nhân tụt sub từ đó đưa ra hướng xây dựng kênh hợp lý hơn, kênh tăng sub nhanh hơn, ít tụt sub hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/05/19 10:04 | Lần sửa cuối: 21/05/19 10:04

Các nguồn tăng sub kênh Youtube

Danh sách các nguồn tăng lượt đăng ký kênh youtube. Nắm bắt các nguồn này bạn sẽ dễ dàng đánh giá các thống kê lượt sub, giải thích nguyên nhân tăng và giảm sub, xây dựng hướng phát triển kênh phù hợp để có nhiều lượt sub và nhiều nguồn sub.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/05/19 09:43 | Lần sửa cuối: 21/05/19 09:43

Gặp lỗi khi thêm kênh để tăng sub: Google.Apis.Requets.RequetsError Invalied Credentials

Hướng dẫn xử lý lỗi Google.Apis.Requets.RequetsError Invalied Credentials khi bạn khai báo kênh để tăng sub với phần mềm Seo Youtube của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/04/19 22:27 | Lần sửa cuối: 20/04/19 22:27

Cách tăng sub cho kênh với phần mềm SEO Youtube

Điều kiện để nhận sub là khai báo kênh, đảm bảo kênh luôn khả dụng, không bị khóa và duy trì luôn có nhiều thịt để nhận sub liên tục.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/04/19 22:05 | Lần sửa cuối: 17/04/19 22:05

Xử lý tràn ổ đĩa C: khi khai báo quá nhiều Gmail cày thịt

Hướng dẫn xử lý khi các thư mục profile của các gmail đăng nhập để cày thịt làm tràn ổ đĩa cài Win - gây ra chậm máy.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/04/19 12:14 | Lần sửa cuối: 17/04/19 12:14

Gặp lỗi khi thêm kênh để tăng sub: One or more errors occurred

Hướng dẫn sửa lỗi One or more errors occurred khi thêm kênh vào phần mềm SEO Youtube của iClick để tăng lượt đăng ký (subscribe).

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/19 16:57 | Lần sửa cuối: 29/03/19 16:57

Phần mềm tăng lượt đăng ký kênh Auto Subscribe Youtube

Phần mềm tự tăng và trao đổi Sub Youtube: Auto Subscribe Youtube của iClick có thể tự tăng hoặc trao đổi. Tăng theo API Youtube, có reset usb 3g để đổi địa chỉ IP và nhiều tính năng nổi bật khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/02/18 06:06 | Lần sửa cuối: 24/02/18 06:06

Hướng dẫn khai báo xác thực (gmail) phần mềm Auto Subscribe

Hướng dẫn khai báo xác thực (gmail) phần mềm Auto Subscribe

Tác giả: quanly | Lúc: 24/02/18 05:38 | Lần sửa cuối: 24/02/18 05:38

Hướng dẫn khai báo kênh (channel) Youtube để nhận lượt đăng ký (subscribe)

Hướng dẫn khai báo kênh Youtube để tăng lượt đăng ký với phần mềm Auto Subscribe Youtube của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/02/18 05:37 | Lần sửa cuối: 24/02/18 05:37

Lưu ý cài đặt Reset USB 3G để đổi IP khi Auto Sub

Hướng dẫn kết nối USB 3G với phần mềm Auto Subscribe Youtube để đổi IP liên tục trong quá trình đăng ký kênh.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/02/18 05:35 | Lần sửa cuối: 24/02/18 05:35