Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm tăng trương tác

Cửa sổ chứa trình duyệt tự động

Giới thiệu về cửa sổ chứa trình duyệt tự động Google Chrome/Firefox trong một số phần mềm của hệ thống iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/08/18 14:04 | Lần sửa cuối: 27/08/18 14:04