Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm thu thập dữ liệu

Hướng dẫn lấy XPath khung chứa danh sách link

Hướng dẫn lấy XPath khung chứa link, chứa dữ liệu để soạn cấu hình quét thông tin trong phần mềm Scan Web Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/07/18 10:51 | Lần sửa cuối: 03/07/18 10:51

Phần mềm thu thập dữ liệu từ website

Phần mềm Scan Web Pro là công cụ thu thập dữ liệu từ website nhanh chóng và hiệu quả. Bạn chỉ cần chon cấu hình quét, nhập link danh sách đối tượng cần quét, nhập khoảng trang cần quét và tiến hành quét.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/06/18 16:27 | Lần sửa cuối: 28/06/18 16:27