Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm viết bài

Video hướng dẫn xáo trộn nội dung bài viết bằng phần mềm iClick Editor

Phần mềm viết bài iClick Editor có hỗ trợ trộn nội dung (spin content). Giúp bạn soạn nội dung "khả trộn" một cách nhanh chóng sau đó "xoá trộn" ra nhiều bài viết khác nhau.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/10/21 12:26 | Lần sửa cuối: 19/10/21 12:26

Viết nhiều bài cùng lúc với phần mềm iClick Editor

Phần mềm iClick Editor cho phép mở nhiều TAB để viết bài cùng lúc đồng thời cũng cho phép bạn định vị các TAB này để xem trên cùng một màn hình.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/08/20 15:35 | Lần sửa cuối: 07/08/20 15:35

Vì sao viết bài bằng phần mềm iClick Editor lại không hiện ảnh?

Nguyên nhân bài đăng không hiện ảnh khi viết bằng phần mềm iClick Editor.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/01/18 14:52 | Lần sửa cuối: 26/01/18 14:52

Hướng dẫn cài đặt tên miền riêng (domain) cho Blogspot

Hướng dẫn cách trỏ tên miền riêng cho Blogspot của bạn. Với tên miền riêng ngắn gọn người dùng sẽ dễ nhớ và dễ seo hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/05/17 22:47 | Lần sửa cuối: 07/05/17 22:47