Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm view mxh

Nâng cấp phần mềm View Mạng Xã Hội phiên bản 1.1.0.7

Phiên bản 1.1.0.7 phần mềm View Mạng Xã Hội sẽ không dùng thịt nữa mà sẽ trao đổi trực tiếp giữa cộng đồng vì vậy bạn cần mở phần mềm và chạy liện tục để trao đổi. Phiên bản này là bắt buộc.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/11/19 15:47 | Lần sửa cuối: 11/11/19 15:47

Điều kiện nhận view link Mạng Xã Hội

Điều kiện để nhận view mạng xã hội từ cộng đồng iClick là bạn phải khai báo website, link mạng xã hội đồng thời phải mở phần mềm View Mạng Xã Hội chạy liên tục để tham gia trao đổi.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/11/19 11:46 | Lần sửa cuối: 11/11/19 11:46

Phần mềm View MXH bị khởi động lại liên tục

Hướng dẫn cách khắc phục sự cố phần mềm View MXH không mở được mà bị khởi động lại liên tục.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/08/17 21:45 | Lần sửa cuối: 25/08/17 21:45

Hướng dẫn lấy link MXH và thêm vào View MXH

Hướng dẫn cách đi link lên MXH rồi sau đó lấy link đưa vào phần mềm View MXH của iClick để kéo traffic.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/05/17 16:07 | Lần sửa cuối: 18/05/17 16:07