Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: phân tích bình luận livestream

Thử nghiệm với bình luận tự nhập

Để test các tính năng của phần mềm Live Stream Pro bạn chỉ cần thêm một bình luận thử nghiệm với nội dung tự nhập. Tính năng này giúp bạn đánh giá được khả năng phân tích bình luận hay chốt hàng của phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/08/18 10:15 | Lần sửa cuối: 16/08/18 10:15

Ứng dụng biểu thức regex bắt giá trị trong nội dung bình luận

Hướng dẫn học các quy ước và viết biểu thức regex để bắt các giá trị như: mã hàng, size, màu, sđt, ... trong nội dung bình luận của của khách hàng trong livestream. Bạn cần phải học và thực hành để am hiểu để viết biểu thức regex cho livestream của mình.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/06/18 09:43 | Lần sửa cuối: 05/06/18 09:43