Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: quản lý danh bạ

Quản lý danh bạ điện thoại với phần mềm SMS Marketing

Hướng dẫn sử dụng tính năng đồng bộ và quản lý danh bạ với phần mềm SMS Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/06/18 23:49 | Lần sửa cuối: 26/06/18 23:49

Cập nhật phần mềm SMS Marketing phiên bản 1.0.9.6

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm SMS Marketing iClick phiên bản 1.0.9.6: tính năng quản lý danh bạ, gửi hẹn giờ có dấu và nhiều cập nhật khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/06/18 23:25 | Lần sửa cuối: 26/06/18 23:25