Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: quảng cáo bằng tin nhắn

SMS Marketing trên chiếc điện thoại của bạn

Chạy chiến dịch quảng cáo bằng tin nhắn điện thoại trên chính chiếc điện thoại bạn đang sử dụng - Tại sao không?

Tác giả: quanly | Lúc: 22/09/17 09:25 | Lần sửa cuối: 22/09/17 09:25

SMS Marketing 1.0.7.2

Bảng cập nhật 1.0.7.2 của SMS Marketing hướng sự thân thiện người dùng và mượt mà, ổn định của phần mềm. SMS Marketing là một "sản phẩm" mang tính nghệ thuật cao của iClick. Sản phẩm này miễn phí.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/10/15 13:40 | Lần sửa cuối: 23/10/15 13:40