Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: quang cao facebook

Facebook Marketing 2015 - Phần mềm quảng cáo facebook

Phần mềm quảng cáo facebook (Facebook Marketing) của iClick chính thức xuất hiện. Với FBM bạn sẽ đưa mặt hàng/sản phẩm của bạn tới với người thích hợp một cách nhanh nhất. Quảng cáo facebook trúng đích, hữu hiệu nhất hiện nay.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/05/15 00:28 | Lần sửa cuối: 14/05/15 00:28