Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: quét địa điểm google

Thay đổi cách quét địa điểm Google Maps

Thay đổi cách quét địa điểm trên bản đồ Google Maps từ API sang copy trực tiếp từ trình duyệt Google Chrome trong phần mềm Local Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 12/09/19 10:14 | Lần sửa cuối: 12/09/19 10:14

Nâng cấp phần mềm Local Marketing phiên bản 1.1.1.2

Phiên bản 1.1.1.2 cho phép bạn nhập tọa độ để đến vị trí mong muốn, ngoài ra phiên bản mới cho bạn cài đặt thời gian delay giữa hai lần quét để tránh Google chặn.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/10/18 17:01 | Lần sửa cuối: 24/10/18 17:01