Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: quét dữ liệu từ website

Các cách lấy link để quét dữ liệu

Bốn cách lấy danh sách link để quét dữ liệu từ website bằng phần mềm Scan Web Pro: Lấy link từng trang (mặc định), Quét link từ website, Tạo danh sách link với ID tăng dần, Nhập danh sách link.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/11/18 12:31 | Lần sửa cuối: 26/11/18 12:31

Cập nhật phần mềm Scan Web Pro phiên bản 1.1.0.1

Chi tiết nội dung cập nhập phần mềm lấy dữ liệu hiển thị trên Website: Scan Web Pro phiên bản 1.1.0.1. Phần mềm hoàn thiện hơn, lấy được dữ liệu hơn, lấy được nhiều website hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/05/18 10:59 | Lần sửa cuối: 15/05/18 10:59