Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: quét dữ liệu website

Quét thông tin trên Shopee

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Scan Web Pro để quét thông tin sản phẩm, thông tin cửa hàng (Shop) trên sàn thương mại điện tử Shopee

Tác giả: quanly | Lúc: 24/03/21 09:57 | Lần sửa cuối: 24/03/21 09:57

Nâng cấp phần mềm Scan Web Pro phiên bản 1.1.1.9

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.1.9 phần mềm Scan Web Pro. Phiên bản mới nổi bật với tính năng lấy dữ liệu ngay khi quét link không cần vào trang chi tiết nữa. Để update bạn nên gỡ phiên bản hiện tại ra sau đó tải bản mới về cài đặt.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/03/19 23:37 | Lần sửa cuối: 13/03/19 23:37

Hướng dẫn tạo danh sách link tăng dần theo số ID

Hướng dẫn tự tạo danh sách link trong phần mềm Scan Web Pro thay vì lấy link theo từng trang.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/08/18 12:47 | Lần sửa cuối: 28/08/18 12:47