Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: regex pattern

Viết lại biểu thức bắt SĐT đầu số mới

Hướng dẫn viết lại biểu thức bắt SĐT trong nội dung bất kỳ. Biểu thức này có thể áp dụng cho các phần mềm như LiveStream Pro, Get Comment Facebook hay Lọc SĐT.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/09/18 13:13 | Lần sửa cuối: 21/09/18 13:13

Ứng dụng biểu thức regex bắt giá trị trong nội dung bình luận

Hướng dẫn học các quy ước và viết biểu thức regex để bắt các giá trị như: mã hàng, size, màu, sđt, ... trong nội dung bình luận của của khách hàng trong livestream. Bạn cần phải học và thực hành để am hiểu để viết biểu thức regex cho livestream của mình.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/06/18 09:43 | Lần sửa cuối: 05/06/18 09:43

Hướng dẫn cấu hình quét dữ liệu website

Hướng dẫn tạo cấu hình lấy dữ liệu từ website bất kỳ bằng phần mềm Scan Web Pro. Hướng dẫn lấy XPath, tạo Regex, khai báo các thông số của cấu hình quét với phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/04/18 11:30 | Lần sửa cuối: 09/04/18 11:30

Regex pattern lấy SĐT

Tác giả: quanly | Lúc: 10/01/18 21:43 | Lần sửa cuối: 10/01/18 21:43