Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: responsive

Kiểm tra tính Responsive của trang web

Xin giới thiệu tới các bạn một trình duyệt cho phép điều chỉnh thành trên từng thiết bị như điện thoại, PC, Latop, Tablet để test khả năng Responsive của website.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/09/16 17:00 | Lần sửa cuối: 22/09/16 17:00