Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: sendgrid

Đặt mua tài khoản SendGrid đã xác minh đầy đủ

Mua tài khoản gửi email SendGrid để kết nối với phần mềm gửi email SendGrid Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/04/18 00:14 | Lần sửa cuối: 05/04/18 00:14

Hướng dẫn kích hoạt, xác minh tên miền tài khoản SendGrid

Hướng dẫn xác thực tên miền (whitelabels) cho tài khoản SendGrid.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/04/18 00:13 | Lần sửa cuối: 05/04/18 00:13

Phần mềm gửi Email SendGrid Pro

Phần mềm gửi email marketing SendGrid Pro gửi thông qua dịch vụ gửi email uy tín hàng đầu SendGrid. Với những cải tiến, rút gọn và Việt hóa giúp bạn tiến hành email marketing dễ dàng và hiệu quả.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/04/18 17:22 | Lần sửa cuối: 04/04/18 17:22