Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: skype

Skype cũ phiên bản classic sẽ ngưng hoạt động vào đầu tháng 9 năm 2018

Phiên bản Skype 7 hay còn gọi là Skype Classic sẽ ngưng hoạt động vào tháng 9 năm 2018. Việc ngưng hoạt động này gây ảnh hưởng tới phần mềm Skype Marketing của iClick. iClick sẽ tìm hướng mới để xây dựng phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/07/18 13:49 | Lần sửa cuối: 20/07/18 13:49