Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: tách sđt từ văn bản

Viết lại biểu thức bắt SĐT đầu số mới

Hướng dẫn viết lại biểu thức bắt SĐT trong nội dung bất kỳ. Biểu thức này có thể áp dụng cho các phần mềm như LiveStream Pro, Get Comment Facebook hay Lọc SĐT.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/09/18 13:13 | Lần sửa cuối: 21/09/18 13:13

Lọc SĐT từ văn bản có chứa nhiều SĐT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Lọc SĐT của iClick để lọc SĐT từ một văn bản có chứa nhiều SĐT.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/01/18 01:08 | Lần sửa cuối: 11/01/18 01:08