Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: tăng đánh giá map

Điều kiện để địa điểm Google Map nhận được lượt đánh giá

Tổng hợp những điều kiện cần để link địa điểm mà bạn khai báo với phần mềm Seo Google Map nhận được lượt đánh giá từ cộng đồng. Nếu sau khi xem bài viết và thấy địa điểm của mình đều thỏa những điều kiện trên nhưng không nhận được review thì bạn hãy liên hệ với iClick để được hỗ trợ.

Tác giả: quanly | Lúc: 31/01/19 11:19 | Lần sửa cuối: 31/01/19 11:19

Hướng dẫn viết Review Google Maps

Hướng dẫn cách viết nội dung đánh giá địa điểm Google Maps thế nào để dễ được đăng.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/05/18 16:13 | Lần sửa cuối: 07/05/18 16:13