Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: tăng like fanpage

Tác vụ cộng đồng trong phần mềm Facebook Marketing

Tác vụ cộng đồng trong phần mềm Facebook Marketing là gì? Danh sách các tác vụ cộng đồng gồm có gì? Các khai báo fanpage và post trên fanpage để tăng like, rateing, review, nhận xét, comment, share, theo dõi, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 14/03/18 17:54 | Lần sửa cuối: 14/03/18 17:54

Phần mềm Facebook Marketing

Phần mềm quảng cáo Facebook của iClick giúp bạn tự động hóa các tác vụ như: like, follow, chia sẻ - share, bình luận - comment, review - đánh giá, đăng bài, kết bạn,.. khi làm việc với các đối tượng trên Facebook như tăng tương tác tài khoản, tăng tương tác Fanpage, tăng tương tác bài đăng,... Tất cả trong một, đơn giản, miễn phí và đông đảo thành viên sử dụng.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/07/17 00:09 | Lần sửa cuối: 18/07/17 00:09