Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: tăng lượt truy cập

Phần mềm Traffic Exchange iClick không hỗ trợ Windows 7, Windows Server 2012

Phần mềm Traffic Exchange iClick cập nhật theo trình duyệt Google Chrome vì vậy không hỗ trợ các Windows phiên bản cũ nữa. Để sử dụng phần mềm bạn cần cài Windows 10 trở lên, Windows Server 2016 trở lên.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/10/23 10:56 | Lần sửa cuối: 22/10/23 10:56

Dùng Google Analytics để đo lường truy cập từ chiến dịch marketing

Sử dụng Google Analytics để thống kê, đo lường hiệu quả chiến dịch marketing tác động đến website của bạn.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/06/15 08:01 | Lần sửa cuối: 24/06/15 08:01