Có 6 bài viết gắn thẻ Tag: tăng view từ mạng xã hội

Nâng cấp phần mềm View Mạng Xã Hội phiên bản 1.1.0.7

Phiên bản 1.1.0.7 phần mềm View Mạng Xã Hội sẽ không dùng thịt nữa mà sẽ trao đổi trực tiếp giữa cộng đồng vì vậy bạn cần mở phần mềm và chạy liện tục để trao đổi. Phiên bản này là bắt buộc.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/11/19 15:47 | Lần sửa cuối: 11/11/19 15:47

Điều kiện nhận view link Mạng Xã Hội

Điều kiện để nhận view mạng xã hội từ cộng đồng iClick là bạn phải khai báo website, link mạng xã hội đồng thời phải mở phần mềm View Mạng Xã Hội chạy liên tục để tham gia trao đổi.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/11/19 11:46 | Lần sửa cuối: 11/11/19 11:46

Ý nghĩa của thịt trong phần mềm View Mạng Xã Hội

Giải thích ý nghĩa của thịt đối với phần mềm View Mạng Xã Hội. Có thịt là nhận được view không cần phải online, thịt có thể cày hoặc mua. Ngoài ra thịt dùng để gia hạn link mỗi khi hết hạn.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/05/18 11:41 | Lần sửa cuối: 17/05/18 11:41

Cập nhật phần mềm tăng traffic từ social network

Cập nhật phần mềm View MXH, fix những lỗi quan trọng, phần mềm chạy ổn định, không tạo rác, không mở popup nữa.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/06/17 11:36 | Lần sửa cuối: 01/06/17 11:36

Hướng dẫn lấy link MXH và thêm vào View MXH

Hướng dẫn cách đi link lên MXH rồi sau đó lấy link đưa vào phần mềm View MXH của iClick để kéo traffic.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/05/17 16:07 | Lần sửa cuối: 18/05/17 16:07

Cập nhật phần mềm tăng View Mạng Xã Hội (MXH)

iClick tung bản cập nhật View MXH giúp phần mềm này hoạt động ổn định và đặc biệt trong phiên bản mới này iClick đã bổ sung rất nhiều mạng xã hội khác nhau để đa dạng hóa lượng traffic social.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/05/17 15:47 | Lần sửa cuối: 18/05/17 15:47