Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: tạo danh bạ

Nhập excel thành danh bạ điện thoại

Hướng dẫn chép danh bạ điện thoại từ file Excel bằng phần mềm SMS Marketing của iClick. Lưu ý cách này chỉ thực hiện được với điện thoại android vì phần mềm không kết nối được với iPhone.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/09/18 17:02 | Lần sửa cuối: 27/09/18 17:02