Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: tạo project google console

Hướng dẫn tạo Project để gửi email bằng phần mềm Bulk Share Google Drive

Hướng dẫn tạo project trên Google Console, kích hoạt API Drive, tạo Client ID và tải file JSON về nhập vào phần mềm Bulk Share Google Drive để gửi email.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/18 11:24 | Lần sửa cuối: 29/03/18 11:24

Hướng dẫn khắc phục báo đỏ khi gửi email bằng Gmail Marketing

Nguyên nhân và cách khắc phục báo đỏ: Be careful with this message. It contains content that's typically used to steal personal information. (Hãy cẩn thận với thư này, nội dung này có thể lấy cắp nội thông tin cá nhân).

Tác giả: quanly | Lúc: 18/12/17 10:24 | Lần sửa cuối: 18/12/17 10:24

Hướng dẫn tạo Google Places API Key để quét địa điểm

Hướng dẫn chi tiết các tạo Google Places API key để quét địa điểm trên Google Maps với phần mềm Local Marketing iClick. Bạn có thể khai báo nhiều key khác nhau để tăng dung lượng quét trong ngày.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/04/17 23:29 | Lần sửa cuối: 25/04/17 23:29