Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: tết kỉ hợi

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm 2019

iClick xin thông báo lịch nghỉ Tết Âm 2019 kéo dài 10 ngày bắt đầu từ ngày 27 tháng chạp tới ngày mùng 6 Tết Âm Lịch (01/02 > 10/02/2019 - Dương Lịch). iClick vẫn nhận và xử lý chuyển khoản, đóng tiền, nạp VIP, mua thịt trong thời gian nghỉ còn hỗ trợ thì hạn chế.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/01/19 22:54 | Lần sửa cuối: 27/01/19 22:54