Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: the request failed with http status 407

Không vào được iClick do mạng sử dụng kết nội mạng qua Proxy (mạng công ty)

Hướng dẫn cách khắc phục sự cố không vào được iClick do sử dụng Proxy Server - thường xảy ra ở một số mạng ở công ty, trường học, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 28/02/17 09:16 | Lần sửa cuối: 28/02/17 09:16