Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: thư mục profile

Video hướng dẫn thêm Gmail để cày thịt bằng Firefox

Video hướng dẫn cách thêm gmail bằng profile để cày thịt với phần mềm SEO Youtube, GG Maps bằng trình duyệt Firefox

Tác giả: quanly | Lúc: 21/02/20 11:33 | Lần sửa cuối: 21/02/20 11:33

Video hướng dẫn thêm Gmail để cày thịt

Video hướng dẫn cách thêm gmail bằng profile để cày thịt với phần mềm SEO Youtube, GG Maps. Hướng dẫn cho cả trình duyệt firefox và chrome.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/01/20 14:30 | Lần sửa cuối: 16/01/20 14:30

Nâng cấp phần mềm Gmail Marketing phiên bản 1.1.1.7

Phiên bản mới được Việt Hóa, đăng nhập Gmail bằng Profile để tránh bị Google chặn. Ngoài ra còn có một số thay đổi và sửa lỗi khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/12/19 10:57 | Lần sửa cuối: 26/12/19 10:57

Xử lý tràn ổ đĩa C: khi khai báo quá nhiều Gmail cày thịt

Hướng dẫn xử lý khi các thư mục profile của các gmail đăng nhập để cày thịt làm tràn ổ đĩa cài Win - gây ra chậm máy.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/04/19 12:14 | Lần sửa cuối: 17/04/19 12:14