Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: thu thập dữ liệu website

Hướng dẫn tạo danh sách link tăng dần theo số ID

Hướng dẫn tự tạo danh sách link trong phần mềm Scan Web Pro thay vì lấy link theo từng trang.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/08/18 12:47 | Lần sửa cuối: 28/08/18 12:47