Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: tỉ lệ inbox

Phầm mềm Bulk Share Google Drive iClick - Gởi email 100% INBOX

Nhận thấy tính năng chia sẻ file trên Google Drive có khả năng gởi email và đính kèm file trong nội dung gởi vì vậy iClick đã phát triển phần mềm Bulk Share Google Drive để người dùng có thể gởi số lượng lớn email thông qua tính năng chia sẻ Google Drive. Phần mềm sẽ kết nối tới Google Drive của bạn và thực hiện lệnh share gởi đến danh sách email và nội dung bạn nhập vào.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/12/16 12:01 | Lần sửa cuối: 29/12/16 12:01

Nâng cao tỉ lệ inbox gởi email marketing với AMAZON SES

Cách nâng cao tỉ lệ inbox khi gởi email bằng dịch vụ email Amazon SES. Giới thiệu về hệ thống sender email amazon iclick. Cùng xây dựng một cộng đồng email marketing với tỉ lệ inbox cao.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/04/16 11:18 | Lần sửa cuối: 13/04/16 11:18