Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: trình duyệt cảnh báo nguy hiểm

Trình duyệt chặn không cho tải iClick - cảnh bảo nguy hiểm

Xử lý trường hợp trình duyệt chặn không cho tải các công cụ của iClick vì cảnh báo tệp nguy hiểm. iClick xin cam kết tất cả các công cụ của iClick đều sạch và an toàn.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/08/17 23:28 | Lần sửa cuối: 25/08/17 23:28