Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: trình duyệt chặn tải iclick

iClick thay đổi đường link tải các phần mềm

Để tránh việc bị chặn khi tải phần mềm từ iClick, chúng tôi đã thay đổi đường dẫn cũ hayketnoi.com thành đường dẫn mới iclick.skyit.vn - chính là link trang web chính thức của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/08/17 09:37 | Lần sửa cuối: 27/08/17 09:37

Trình duyệt chặn không cho tải iClick - cảnh bảo nguy hiểm

Xử lý trường hợp trình duyệt chặn không cho tải các công cụ của iClick vì cảnh báo tệp nguy hiểm. iClick xin cam kết tất cả các công cụ của iClick đều sạch và an toàn.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/08/17 23:28 | Lần sửa cuối: 25/08/17 23:28