Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: trỏ tên miền

Hướng dẫn cách trỏ IP về máy chủ tên miền mua ở Godaddy

Hướng dẫn chi tiết các trỏ IP về server/hosting/máy chủ khi mua tên miền (domain) ở Godaddy.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/05/17 09:23 | Lần sửa cuối: 23/05/17 09:23

Hướng dẫn cài đặt tên miền riêng (domain) cho Blogspot

Hướng dẫn cách trỏ tên miền riêng cho Blogspot của bạn. Với tên miền riêng ngắn gọn người dùng sẽ dễ nhớ và dễ seo hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/05/17 22:47 | Lần sửa cuối: 07/05/17 22:47