Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: tụt sub youtube

Thống kê lượt đăng ký Youtube

Phân tích thống kê lượt đăng ký của kênh Youtube để đưa ra đánh giá về sự phát triển của kênh, nguyên nhân tụt sub từ đó đưa ra hướng xây dựng kênh hợp lý hơn, kênh tăng sub nhanh hơn, ít tụt sub hơn.

Tác giả: admin | Lúc: 21/05/19 10:04 | Lần sửa cuối: 21/05/19 10:04