Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: vbullentin

Cập nhật Post Forum iClick phiên bản 1.0.7.8

Chi tiết cập nhật phiên bản 1.0.7.8 Post Forum iClick. Hướng dẫn những bước cơ bản để sử dụng Post Forum iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 05/08/16 00:11 | Lần sửa cuối: 05/08/16 00:11

Hướng dẫn xác định forum dạng Xenforo và cách thêm forum Xenforo vào Post Forum iClick để đăng bài

Hướng dẫn chi tiết các thêm forum xenforo và Post Forum iClick. Các bước đó là :nhận biết forum xenforo sau đó khai báo với PFI, lấy chuyên mục, đăng thử.

Tác giả: quanly | Lúc: 31/07/16 21:58 | Lần sửa cuối: 31/07/16 21:58