Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: viết bài chuẩn seo

Nên đặt bao nhiêu thẻ H1 trong một bài viết?

Trước đây bạn đã từng nghe lời khuyên trong một bài viết nên chỉ có một the H1 và thẻ này dành cho tiêu đề bài viết nhưng nay chuyên gia John Mueller có cách nhìn khác...

Tác giả: quanly | Lúc: 15/04/17 17:37 | Lần sửa cuối: 15/04/17 17:37

Cập nhật phần mềm viết bài chuẩn SEO iClick Editor

Bản cập nhật iClick Editor 1.0.8.0 có nhiều thay đổi và tính năng mới. Đồng thời từ phiên bản này trở đi iClick Editor chỉ cho dùng thử 07 ngày sau đó phải đóng phí gói 1 trở đi để sử dụng bản quyền.

Tác giả: quanly | Lúc: 12/12/16 09:50 | Lần sửa cuối: 12/12/16 09:50

Tính năng auto save trong iClick Editor tránh mất bài viết khi đang soạn dở

Bạn đã bao giờ bị mất bài viết khi đang soạn dở chưa? Một cảm giác khó tả! Hãy sử dụng iClick Editor trình soạn thảo bài viết tối ưu và có cả tính năng autosave tuyệt đối an toàn cho bài viết không bị mất trước mọi sự cố...

Tác giả: quanly | Lúc: 26/11/16 08:32 | Lần sửa cuối: 26/11/16 08:32