Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: web automation

iClick sắp ra mắt công nghệ mới: Trình duyệt tự động

iClick sẽ ra mặt tính năng cày thịt trên công cụ G+, Youtube, Location với trình duyệt tự động để nâng cao tính thực tế và đa dạng cho thao tác và traffic.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/10/16 09:10 | Lần sửa cuối: 21/10/16 09:10