Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: xuất danh bạ android ra excel

Nhập excel thành danh bạ điện thoại

Hướng dẫn chép danh bạ điện thoại từ file Excel bằng phần mềm SMS Marketing của iClick. Lưu ý cách này chỉ thực hiện được với điện thoại android vì phần mềm không kết nối được với iPhone.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/09/18 17:02 | Lần sửa cuối: 27/09/18 17:02