Nội dung chính


Thịt iClick

Thịt dùng ở phần mềm nào?

Thịt là một con số, mỗi thành viên đăng ký mới sẽ được tặng 200 thịt ban đầu, thịt dùng để trao đổitrả phí cho các tác vụ trong hai phần mềm:

Định nghĩa thịt iClick
Số thịt trong hai phần mềm Seo Youtube, Google Maps và phần mềm Facebook Marketing.

Hai phần mềm này xài chung thịt. Số thịt đi theo tài khoản đăng nhập vào phần mềm. Ngoài 2 phần mềm này ra thì thịt không được dùng trong các phần mềm khác.

Thịt dùng để làm gì?

Bạn cứ hình dung rằng THỊT như là TIỀN trong đời sống thực tế. THỊT trong hệ thống iClick dùng để:

Định nghĩa thịt iClick
Người nhận tương tác phải trả thịt cho người thực hiện tương tác, ngoài ra có thể trả thêm phí thịt iClick nếu tác vụ đó có tính phí.

Định nghĩa thịt iClick
Một số tác vụ tính phí thịt thì bạn sẽ bị trừ thịt khi thực hiện tác vụ đó.

Thịt bị mất khi nào?

Thịt bị mất khi bạn nhận tương tác từ người khác hoặc bạn thực hiện tương tác có tính phí thịt.

Nguyên tắc nhận tương tác là chỉ cần thịt bạn còn thịt (số thịt > 0) và bạn có khai báo tài nguyên nhận tương tác thì bạn sẽ nhận tương tác, kể cả bạn có không mở phần mềm.

Để ngưng nhận tương tác - không muốn bị trừ thịt thì bạn cần ngưng sử dụng tải nguyên nhận thịt bằng cách xóa hoặc tạm ngưng sử dụng tài nguyên đó.

Làm sao để có thịt?

Để có thịt bạn có thể CÀY hoặc MUA.

Cày thịt

"Cày thịt" là thuật ngữ bạn đi tương tác cho người khác để tăng thịt. Bạn khai báo tài khoản (facebook hoặc gmail) rồi cắm phần mềm chạy, phần mềm sẽ tự động tương tác cho người khác và tăng thịt. Cụ thể như sau:

Đối với phần mềm Facebook Marketing bạn cần khai báo các tài khoản Facebook của bạn và cắm phần mềm chạy các loại tương tác cộng đồng sau để tăng thịt:

Đối với phần mềm Seo Youtube Google Maps bạn cần khai báo các tài khoản Gmail của bạn và cắm phần mềm chạy các loại tương tác sau để tăng thịt:

Để cày thịt nhanh bạn nên:

Một tài khoản bạn không nên chạy trên nhiều máy tính, nếu chạy trên nhiều máy tính thì phải khác tài khoản và khác danh sách Gmail/Facebook đi tương tác.

Mua thịt

Bạn có thể sử dụng số dư tài khoản iClick để mua thịt với đơn giá:

1 thịt = 3 vnđ

Như vậy để mua thịt bạn cần nạp tiền vào số dư tài khoản.

Sau khi tiền nhảy vào số dư tài khoản rồi bạn bấm nút mua thịt trên phần mềm.

Cấp độ ảnh hưởng tới thịt như thế nào?

Hệ thống chúng tôi có 4 cấp độ hay còn gọi là 4 gói VIP, gói VIP ảnh hưởng tới thịt như sau:

Cụ thể theo từng gói VIP như sau:

GÓI Số thịt tặng mỗi
tương tác thành công
Số thịt giảm mỗi
tác vụ tính phí thịt
VIP 1 tặng 1 thịt giảm 1 thịt
VIP 2 tặng 2 thịt giảm 2 thịt
VIP 3 tặng 3 thịt giảm 3 thịt
VIP 4 tặng 4 thịt giảm 4 thịt

Lấy ví dụ:

Định nghĩa thịt iClick
Mua cấp VIP mỗi lần tương tác trao đổi thành công, bạn sẽ được tặng thêm thịt - tương ứng với số cấp độ.

Như vậy cấp càng cao thì bạn sẽ cày thịt nhanh hơnđỡ tốn thịt hơn ở một số tác vụ có tính phí thịt.

Cộng tác viên bán thịt

Bạn đã từng đóng nhiều tiền mua thịt thì bạn có thể đăng ký làm Cộng tác viên bán thịt. Cộng tác viên bán thịt được mua thịt với giá rẻ hơn để nạp thịt cho chính mình và người khác. Lưu ý CTV Bán thịt không phải là bán số thịt bạn đang có.

Xem chi tiết bài viết về Cộng tác viên bán thịt.

Thịt trong phần mềm Seo Youtube và Google Maps

Thịt trong phần mềm Seo Youtube và Google Maps dùng để:

Khi hết thịt (số thịt âm) thì bạn không nhận được tương tác từ cộng đồng nữa cũng như không thể thực hiện các thao tác thêm/tái sử dụng, gia hạn link...

Để cày thịt bạn chỉ cần khai báo một vài gmail rồi bấm CHẠY - cắm phần mềm chạy liên tục để cho các Gmail tự động đi tương tác.

Để mua thịt bạn cần nạp tiền vào tài khoản sau đó bấm mua thịt trên phần mềm.

Định nghĩa thịt iClick
Nút mua thịt trên phần mềm Seo Youtube, Google Maps.

Thịt trong phần mềm Facebook Marketing

Trong phần mềm Facebook Marketing dùng thịt để:

Để cày thịt bạn chỉ cần khai báo một vài facebook rồi bấm CHẠY - cắm phần mềm chạy liên tục để cho các Facebook tự động đi tư ng tác. Bạn chỉ chọn chạy những tác vụ cộng đồng để cày thịt.

Để mua thịt bạn cần nạp tiền vào tài khoản sau đó bấm mua thịt trên phần mềm.

Định nghĩa thịt iClick
Nút mua thịt trên phần mềm Facebook Marketing.

Các thông số có thể được thay đổi theo thời gian, bài viết này là thông báo chính thức và luôn cập nhật mới nhất vì vậy bạn cần theo dõi thường xuyên.

Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ chúng tôi.

Trận trọng, iClick.

Nội dung chính